Simon Lamakadu: Pembatalan GBN ini untuk Kebaikan Bersama